All-Reptile doet zijn best om de inhoud van zijn webpagina’s regelmatig te actualiseren of aan te vullen. Ondanks deze zorg is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van op onze webpagina’s opgenomen informatie en tarieven, noch voor het niet goed functioneren van deze website.

All-Reptile mag de webpagina’s naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beĆ«indigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. All-Reptile is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van verandering of beĆ«indiging. Eventuele verwijzingen naar sites die niet door All-Reptile worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Wij kunnen niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.

De inhoud van deze site is beschermd door het auteursrecht. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van All-Reptile.